Navigace

Obsah

Obsah žádosti o vyjádření
(žádosti je možno zasílat v elektronické podobě):

 

Žadatel:

Jméno, příjmení, titul, v případě právnické osoby název firmy, IČ a kontaktní osobu:

Adresa žadatele, sídlo firmy:

Kontaktní údaje (telefon, mail):

Plná moc, pokud je žadatelem jiná osoba než investor či majitel nemovitosti:

 

Investor je-li odlišný od žadatele:

Jméno, příjmení, titul, v případě právnické osoby název firmy, IČ a kontaktní osobu:

Adresa:

Kontaktní údaje (telefon, mail):

 

Předmět žádosti:

Název akce, stavby (dle PD):

Předmět žádosti:

Adresa stavby (včetně čísla popisného nebo čísla parcelního):

Katastrální území:

 

Druh žádosti:

Výslovně uvedeno, o co žadatel žádá

Doklady: